WSPARCIE SZTABÓW WYBORCZYCH - SPIN DOKTOR - Specjalistyczne szkolenie dla przedstawicieli sztabów wyborczych w zakresie operowania informacją. Usługi i wsparcie eksperckie dla przedstawicieli sztabów wyborczych w zakresie operowania informacją. SPIN DOKTOR / spin doctor. - WSPARCIE SZTABÓW WYBORCZYCH - SPIN DOKTOR - Specjalistyczne szkolenie dla przedstawicieli sztabów wyborczych w zakresie operowania informacją. Usługi i wsparcie eksperckie dla przedstawicieli sztabów wyborczych w zakresie operowania informacją. SPIN DOKTOR / spin doctor.

Możesz WYGRAĆ
Przejdź do treści
SPIN DOKTOR

dla polityki   |   dla biznesu
SPIN DOKTOR
(spin doctor)Spin doktor to osoba odpowiedzialna za wykreowanie dobrego wizerunku lub zwycięstwo w wyborach osoby publicznej (zwłaszcza polityka) lub partii.

Zadaniem spin doktora jest wykreowanie w grupie docelowej (np. ogół społeczeństwa, lub grupa społeczna np. zawodowa, wiekowa, religijna, inna) pożądanego postrzegania osoby, organizacji lub produktu (zarówno pozytywnego jak i negatywnego – np. w odniesieniu do przeciwnika).

Zadaniem spin doktora może być np. takie przedstawienie zdarzenia negatywnego aby było w grupie docelowej odebrane jako pozytywne, lub odwrotnie, zależnie od zlecenia.

Spin doktorzy angażowani są także coraz częściej w biznesie (przedsiębiorstwa, korporacje) do budowy wizerunku biznesmenów oraz ich firm i produktów, a także zapobiegania kryzysom medialnym (wizerunkowym) w przypadku potknięć biznesowych. Zajmują się niekiedy też cichym psuciem reputacji konkurencji.
Człowieku!
gdybyś wiedział
jaka twoja władza!
Kiedy myśl w twojej głowie,
jako iskra w chmurze,
Zabłyśnie niewidzialna (...).

Adam Mickiewicz - Dziady
W Polsce łatwiej obalić rząd, niż pól litra wódki.

Marian Krzaklewski
Percepcja
NA SPRZEDAŻ!Bo każda rzecz
może być widziana
z takiej perspektywy
za jaką zapłacisz.

sofizmat
wg. Słownika języka polskiego PWN1. Rozumowanie pozornie poprawne, ale w istocie zawierające rozmyślnie utajone błędy logiczne;2. Świadome dowodzenie nieprawdy.


https://sjp.pwn.pl/sjp/sofizmat;2522316
Rzecz nie w tym jak jest, ale jak wierzą, że jest!
Ty
możesz podjąć każdą decyzję!Ja
każdą decyzję mogę uzasadnić!
Percepcja
NA SPRZEDAŻ!Bo każda rzecz
może być widziana
z takiej perspektywy
za jaką zapłacisz.

Razem
odniesiemy skuces!
Nigdy nie kapituluje się przed wrogiem!


Skapitulować można wyłącznie przed sobą samym.

Dopóki nie skapitulujesz to walczysz.

Dopóki walczysz – zwyciężasz, chociaż czasem ponosisz porażki.Porażka nie jest nigdy przegraną, jest treningiem przed kolejną bitwą, która będzie szansą na sukces.Póki żyjesz masz szansę! Tylko martwi przegrwają…

Oferta dla Ciebie!
WSPARCIE

SZTABÓW  WYBORCZYCH
[ To jest strona peryferyjna serwisu SPECJALISTA.edu.pl poświęcona szkoleniom oraz usługom wsparcia dla przedstawicieli sztabów wyborczych oraz osób kandydujących w wyborach powszechnych. Osoby zainteresowane pełną ofertą zapraszam na strony serwisu głównego. ]
Specjalistyczne szkolenie dla przedstawicieli sztabów wyborczych w zakresie operowania informacją.
Usługi i wsparcie eksperckie dla przedstawicieli sztabów wyborczych w zakresie operowania informacją.
Ta strona jest stroną peryferyjną serwisu SPECJALISTA.edu.pl
Wróć do spisu treści